Интелектуална собственост

От 2019 г., според глобалната авторитетна база данни за патенти incoPat, NEWYEA е изследвала и кандидатствала независимо за повече от 200 патента; 36 търговски марки, включително 2 търговски марки на ЕС и 2 търговски марки в САЩ; Получени са 4 дизайна на схемата за интегрална схема; 19 регистрации на авторски права за софтуер; В класацията за безжично зареждане на електрически превозни средства (Китай) патентните заявки, за които страната заявител е Китай, ZTE New Energy, State Grid и Xiamen Newyea са на челно място.

img